Tag archive for ‘Samuel Laus’

Speech by outgoing Worshipful Master Samuel Laus (2009)(1)

Sa pagbaba ko ngayon sa aking luklukan bilang inyong Woshipful Master 2009 ay nais kong pasalamatan lahat ng aking mga kapatid sa patuloy nilang pagsuporta bagamat ako’y may kapansanan. Aking tatangapon ang inyong alay na apron at past master’s jewel di sapagkat ito ay naayon at para sa akin. Bagkus, boung puso ko itong tatanggapin […]