Speech by outgoing Worshipful Master Samuel Laus (2009)

Sa pagbaba ko ngayon sa aking luklukan bilang inyong Woshipful Master 2009 ay nais kong pasalamatan lahat ng aking mga kapatid sa patuloy nilang pagsuporta bagamat ako’y may kapansanan. Aking tatangapon ang inyong alay na apron at past master’s jewel di sapagkat ito ay naayon at para sa akin. Bagkus, boung puso ko itong tatanggapin simbolo ng isang alaala na minsan ay naging bahagi ako ng lohiyang ito na sa panahong ako ay nararatay sa banig ng karamdaman ay matatag na pinagtulungan ng aking Senior at Junior Wardens na matagumpay na mairaos ang aking termino taong 2009 na taimtim na ginabayan ng mga nakakatandang kapatid tulad ni VW Tony Zeta, VW Ace Espejo at VW Tony Tuason na umagapay sa mga kasapi nito ng walang pag iimbot at walang masamang nasa. Salamat sa inyo.

Sa mga bata at mga bagong kasapi hangad ko ang tapat na ninyong paninilbihan. At sa mga bagong lukluk, maalab na pagbati!

Basbasan kayo ni Allah ng taos na pagpapala…Mabuhay Kayo!

VW Samuel Laus, PDDGM
Worshipful Master 2009
Frank Reed Horton Memorial Lodge 379

One thought on “Speech by outgoing Worshipful Master Samuel Laus (2009)”

 1. a simple yet very inspiring valedictory address my worthy brother kuya sammy. it reflects how brotherly love, relief and truth were practiced by the other two lights of the lodge and its members per se.

  I hope you are well now kuya sammy, take things easy… i pray that our God Almighty (to Him the highest praises) continue to bless you good health and spare you from further sickness. Freemasonry still needs you kuya sammy… you still have a lot of things to offer to our ancient craft and a lot of brethren would still learn a lot of things from your wisdom.

  My warmest fraternal embrace to you kuya sammy…

  Bro. Ian Carganillo
  Talavera Lodge No. 273
  Nueva Ecija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.